Dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają

ważną rolę  w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć,

pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole

i wyzwalają aktywność.

 

 

 

obraz-0360