Jesteśmy Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, typową placówką wychowania

pozaszkolnego. Pracujemy z dziećmi   i młodzieżą zamieszkałą na terenie naszego

miasta zagospodarowując im wolny czas i rozwijając ich zainteresowania i pasje.

Tworzymy  przyjazną placówkę, w której każdy podopieczny będzie miał szanse

pełnego rozwoju. Cel nasz chcemy osiągnąć krok po kroku, dbając o wzajemne

poczucie bezpieczeństwa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za siebie

i innych, wrażliwością na piękno i stałą troską   o wewnętrzny rozwój każdego z nas. 

Wyróżnia nas konsekwencja, pracowitość i profesjonalizm oraz otwartość na nowe doświadczenia.

 

/fragment Koncpecji Ogniska Pracy Pozaszkolnej/ 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest placówką nieferyjną zagospodarowującą dzieciom                          i młodzieży czas wolny po zajęciach szkolnych, która:

  • wspiera rodzinę i szkołę w procesie wychowania i edukacji,
  • zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,
  • uczy aktywnie i twórczo spędzać czas wolny,
  • dostrzega możliwości i zdolności wychowanków, rozwija i rozbudza ich zainteresowania, kształtuje umiejętności społeczne,
  • promuje talenty, prowadzi wychowanków do sukcesu,
  • posiada wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, stale doskonalącą swój warsztat pracy, tworzącą rodzinną i niepowtarzalną atmosferę placówki,
  • wpływa na ożywienie kulturalne miasta i powiatu,
  • jest organizatorem imprez integrujących społeczność lokalną,
  • przyciąga estetyką wnętrz oraz funkcjonalnością i nowoczesnością wyposażenia.

 

 

MISJA PLACÓWKI

„Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.  

Trzeba tylko to COŚ odkryć rozwijać – nauczyciel to poszukiwacz talentów.”

 

Placówka wspiera rodzinę i szkołę w wychowaniu. Odpowiada na potrzeby dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnej. Rozbudza zainteresowania i kreuje potrzeby poprzez stwarzanie ciekawej oferty zajęć. Rozwija wychowanków uzdolnionych ale daje również możliwość uzupełnienia braków  edukacyjnych dzieciom z trudnościami w nauce. Daje wszystkim równe szanse oraz możliwości równego startu niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego oraz uzdolnień i zachowań, wydobywając z każdego dziecka „coś” dobrego.

Działania podejmowane przez nauczycieli, instruktorów i wychowawców we współpracy z rodzicami, szkołami i środowiskiem lokalnym służą możliwości wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz kształtowaniu właściwych postaw – ludzi otwartych, tolerancyjnych, kreatywnych i twórczych. Ludzi, którzy sprostają wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości i nigdy  nie zapomną o swojej tożsamości narodowej i lokalnej. Będą godnymi Polakami, świadomymi odbiorcami i twórcami kultury.