Pedagodzy

 

mgr Bożena Wójcicka - Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej

 

mgr Joanna Adamczyk - gry i zabawy w j. angielskim, czarny teatr z j. angielskim

mgr Mirosława Ciurko - koła teatralne, wychowawca świetlicy

mgr Stefan Drożdżok - koła muzyczne, wychowawca świetlicy

mgr Adriana Matuszek - koła plastyczne, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Połomska - koła gier planszowych, rękodzieło, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Moric - kluby taneczne

mgr Aleksandra Wolner - koła taneczne, wychowawca świetlicy

mgr Jacek Stebel - koła szachowe

Tomasz Lemiesz - koła komputerowe

Administracja

Agata Sosna– sekretarz 

Obsługa

 

Ewelina Swoboda- kierownik gospodarczy

Iwona Wesoły - pracownik obsługi

Małgorzata Gadaj– pracownik obsługi